Pastabos dėl duomenų apsaugos pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą

Čia rasite visą informaciją apie Jūsų asmens duomenų rinkimą ir tvarkymą:
Initiates file downloadDuomenų apsaugos informacija pagal BDAR 13 str. 3 d.

DUOMENŲ APSAUGOS DEKLARACIJA SEMA INTERNETO PUSLAPIUI

1. Trumpa duomenų apsaugos apžvalga

Bendrosios pastabos

Toliau pateiktose pastabose trumpai apžvelgiama, kokie veiksmai atliekami su jūsų asmenine informacija, lankantis mūsų svetainėje. Asmens duomenys yra visi duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti jūsų tapatybę. Išsamios informacijos duomenų apsaugos tema galite rasti po šiuo tekstu pateiktoje privatumo politikoje.

Duomenų rinkimas mūsų svetainėje

Kas atsakingas už duomenų rinkimą šioje svetainėje?

Duomenų tvarkymą šioje svetainėje atlieka svetainės operatorius. Jo kontaktiniai duomenys pateikiami šios svetainės kontaktinių ir registracijos duomenų skiltyje.

Kaip renkame jūsų duomenis?

Visų pirma, renkame tuos duomenis, kuriais pasidalijate patys. Pavyzdžiui, tai gali būti duomenys, kuriuos įvedate į kontaktinę formą.

Kiti duomenys renkami automatiškai, per mūsų IT sistemą, jums lankantis svetainėje. Tai – pirmiausia techniniai duomenys (pavyzdžiui, interneto naršyklė, operacinė sistema arba puslapio peržiūros laikas). Duomenų rinkimas pradedamas automatiškai, kai tik patenkate į mūsų svetainę.

Kam naudojame jūsų duomenis?

Dalis duomenų renkami siekiant užtikrinti sklandų svetainės pateikimą. Kiti duomenys gali būti naudojami naudotojo elgsenai analizuoti.

Kokias turite teises, susijusias su savo duomenimis?

Bet kuriuo metu turite teisę gauti nemokamą informaciją apie saugomų jūsų asmens duomenų kilmę, gavėją ir tikslą. Taip pat turite teisę prašyti ištaisyti, blokuoti ar ištrinti šiuos duomenis. Šiuo tikslu, taip pat kilus papildomų klausimų apie duomenų apsaugą, bet kada galite susisiekti su mumis adresu, nurodytu kontaktinių ir registracijos duomenų skiltyje. Be to, turite teisę kreiptis į kompetentingą priežiūros instituciją.

Analizės įrankiai ir trečiųjų šalių įrankiai

Kai lankotės mūsų svetainėje, jūsų naršymo elgseną galima apibrėžti statistiškai. Tai atliekama naudojant daugiausia slapukus ir vadinamąsias analizės programas. Jūsų naršymo elgsenos analizė paprastai būna anoniminė – nėra galimybės atsekti jūsų naršymo elgsenos. Galite atsisakyti šios analizės arba neleisti jos vykdyti, nenaudodami tam tikrų įrankių. Išsami informacija pateikiama privatumo politikoje.

Galite atsisakyti šios analizės. Apie atsisakymo galimybes informuosime šioje privatumo politikoje.

2. Bendrosios pastabos ir privaloma informacija

Duomenų apsauga

Šių svetainių operatoriai laikosi atsakingo požiūrio į jūsų asmens duomenų apsaugą. Jūsų asmens duomenis tvarkome laikydamiesi konfidencialumo principų, įstatymais numatytų duomenų apsaugos taisyklių ir šios privatumo politikos.

Jei naudosite šią svetainę, bus renkami įvairūs asmens duomenys. Asmens duomenys yra duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti jūsų tapatybę. Ši privatumo politika paaiškina, kokius duomenis renkame ir kam juos naudojame. Joje taip pat paaiškinama, kaip ir kokiu tikslu tai atliekama.

Atkreipiame dėmesį, kad duomenų perdavimas internete (pavyzdžiui, susirašinėjant el. paštu) gali turėti saugumo spragų. Nėra galimybės užtikrinti visiškos duomenų apsaugos nuo trečiųjų šalių.

Pastaba apie atsakingąją instituciją

Atsakingoji duomenų tvarkymo institucija šiai svetainei yra:

SEMA GmbH 
Computer Software und Hardware-Vertrieb
Salzstraße 25
87499 Wildpoldsried (Vokietija)

Telefonas: +49 8304 - 939 0
El. paštas: info@sema-soft.de

Atsakingoji institucija yra fizinis ar juridinis asmuo, kuris atskirai ar kartu su kitais sprendžia dėl asmens duomenų (pavyzdžiui, vardų, el. pašto adresų ir t. t.) tvarkymo tikslų ir priemonių.

Sutikimo su duomenų tvarkymu atšaukimas

Didelė dalis duomenų tvarkymo operacijų galima tik jums davus aiškų sutikimą. Galite bet kuriuo metu atšaukti jau duotą sutikimą. Užtenka, kad mums atsiųstumėte laisvos formos elektroninį laišką. Duomenų tvarkymo veiksmų, atliktų iki atšaukimo, teisėtumas lieka nepakeistas atšaukimo.

Teisė kreiptis į kompetentingą priežiūros instituciją

Esant duomenų apsaugos teisės pažeidimų, atitinkamas asmuo turi teisę kreiptis į kompetentingą priežiūros instituciją. Duomenų apsaugos teisės klausimais kompetentinga priežiūros institucija yra federalinės žemės, kurioje įsikūrusi mūsų įmonė, įgaliotinis duomenų apsaugos klausimais. Įgaliotinių duomenų apsaugos klausimais sąrašą ir jų kontaktinius duomenis rasite paspaudę šią nuorodą: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Teisė į duomenų perkėlimą

Jūs galite pasinaudoti teise, kad duomenys, kuriuos automatiškai tvarkome remdamiesi jūsų sutikimu arba vykdydami sutartį, būtų perduoti jums arba trečiajai šaliai plačiai naudojamu, kompiuterio nuskaitomu formatu. Jei reikalingas tiesioginis duomenų perdavimas kitam atsakingam asmeniui, jis bus įvykdytas tiek, kiek leidžia techninės galimybės.

SSL arba TLS šifravimas

Dėl saugumo ir siekiant saugiai perduoti konfidencialų turinį (pavyzdžiui, užsakymų ar užklausų, kuriuos siunčiate kaip svetainės operatorius) šioje svetainėje naudojamas SSL arba TLS šifravimas. Tai, kad naudojamas užšifruotas ryšys, galite pastebėti tada, kai naršyklės adreso laukelis pasikeičia iš „http://“ į „https://“, o naršyklės laukelyje rodomas rakto simbolis.

Jei įjungtas SSL arba TLS šifravimas, trečiosios šalys negali skaityti jūsų pateikiamų duomenų.

Informacija, blokavimas, ištrynimas

Pagal galiojančius teisės nuostatus jūs bet kuriuo metu turite teisę nemokamai susipažinti su jūsų saugomais asmens duomenimis, jų kilme, gavėju ir tvarkymo tikslu ir, jei reikia, teisę ištaisyti, blokuoti ar ištrinti šiuos duomenis. Šiuo tikslu, taip pat kilus papildomų klausimų apie asmens duomenis, bet kada galite susisiekti su mumis adresu, nurodytu kontaktinių ir registracijos duomenų skiltyje.

Reklaminių laiškų atsisakymas

Atsisakoma, kad būtų naudojami kontaktiniai duomenys, paviešinti laikantis reikalavimo publikuoti kontaktinius ir registracijos duomenis tam, kad būtų siunčiama neprašyta reklama ir informacija. Svetainių operatoriai pasilieka teisę imtis teisinių veiksmų, kai siunčiama nepageidautina reklaminė informacija, pavyzdžiui, nepageidautini elektroniniai laiškai.

3. Įgaliotinis duomenų apsaugos klausimais

Įstatymų numatytas įgaliotinis duomenų apsaugos klausimais

Savo įmonei paskyrėme įgaliotinį duomenų apsaugos klausimais.

IDKOM Networks GmbH
Thomas Hug
Dieselstrasse 1
87437 Kempten (Vokietija)

Telefonas: +49 831 - 59090 400
El. paštas: datenschutz@idkom.de

4. Duomenų rinkimas mūsų svetainėje

Slapukai

Interneto puslapiuose iš dalies naudojami vadinamieji slapukai. Slapukai jūsų kompiuteriui nedaro jokios žalos, juose nėra virusų. Slapukai padeda užtikrinti, kad mūsų produktas būtų patogesnis, efektyvesnis ir saugesnis. Slapukai yra maži tekstiniai failai, laikomi jūsų kompiuteryje ir išsaugomi naršyklės.

Dauguma mūsų naudojamų slapukų yra vadinamieji sesijos slapukai. Kai baigiate lankytis svetainėje, jie automatiškai ištrinami. Kiti slapukai paliekami saugoti jūsų įrenginyje, kol juos ištrinsite. Šie slapukai leidžia mums atpažinti jūsų naršyklę kitų jūsų apsilankymų metu.

Galite nustatyti naršyklę, kad būtumėte informuoti apie slapukų nustatymą ir slapukai būtų leidžiami tik atskirais atvejais, atsisakytumėte priimti slapukus tam tikrais atvejais arba visada ir aktyvintumėte automatinį slapukų ištrynimą, kai naršyklė uždaroma. Slapukų išjungimas gali apriboti šios svetainės funkcionalumą.

Slapukai, reikalingi norint atlikti elektroninę ryšių procedūrą arba suteikti tam tikras jūsų norimas funkcijas (pavyzdžiui, prekių krepšelio funkciją), saugomi vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą saugoti slapukus, kad galėtų paslaugas teikti optimaliai, be techninių nesklandumų. Jei saugomi kiti slapukai (pavyzdžiui, slapukai, skirti jūsų naršymo elgsenos analizei), jie šioje privatumo politikoje bus aptarti atskirai.

Serverio žurnalo duomenys

Puslapių teikėjas automatiškai surenka ir saugo informaciją vadinamuosiuose serverio žurnalo failuose, kuriuos jūsų naršyklė automatiškai perduoda mums. 
Tai yra:

  • naršyklės tipas ir naršyklės versija
  • naudojama operacinė sistema
  • persiuntėjo URL
  • pagrindinio kompiuterio vardas
  • serverio užklausos laikas
  • IP adresas

Šie duomenys nebus kombinuojami su kitais duomenų šaltiniais.

Duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktu, leidžiančiu tvarkyti duomenis sutarties vykdymo ar ikisutartinių priemonių įgyvendinimo tikslais.

Kontaktinė forma

Jei užklausas mums siųsite per kontaktinę formą, jūsų užklausos formos duomenys, įskaitant ten pateiktą kontaktinę informaciją, bus saugomi užklausos tvarkymo tikslais ir tam, kad juos būtų galima panaudoti kilus papildomų klausimų. Šiais duomenimis nesidalinsime be jūsų sutikimo.

Taigi į kontaktinę formą įvestų duomenų tvarkymas priklauso tik nuo jūsų sutikimo (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas). Šį sutikimą galite atšaukti bet kuriuo metu. Užtenka, kad mums atsiųstumėte laisvos formos elektroninį laišką. Duomenų tvarkymo procedūrų, atliktų iki atšaukimo, teisėtumas lieka nepakeistas atšaukimo.

Duomenys, kuriuos įvedėte kontaktinėje formoje, liks pas mus, kol nepaprašysite jų ištrinti, neatšauksite savo sutikimo saugoti arba nustos galioti duomenų saugojimo tikslas (pavyzdžiui, pabaigus apdoroti jūsų užklausą). Privalomos teisinės nuostatos, ypač saugojimo laikotarpiai, lieka nepakitusios.

5. Analizės įrankiai ir reklama

„Google Analytics“

Ši svetainė naudoja „Google Analytics“ interneto analizės paslaugos funkcijas. Paslaugą teikia Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija.

„Google Analytics“ naudoja vadinamuosius slapukus. Tai yra tekstiniai failai, saugomi jūsų kompiuteryje ir leidžiantys analizuoti svetainės naudojimą. Per slapuką gauta informacija apie jūsų naudojimąsi šia svetaine paprastai siunčiama į JAV esantį „Google“ serverį ir ten saugoma.

„Google Analytics“ slapukai saugomi remiantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą analizuoti naudotojo elgseną, kad optimizuotų savo svetainę ir reklamą.

IP anonimizavimas

Šioje svetainėje aktyvinome IP anonimizavimo funkciją. Todėl Europos Sąjungos valstybėse narėse ar kitose Europos ekonominės erdvės sutarties šalyse „Google“ sutrumpins jūsų IP adresą, prieš perduodama jį į JAV. Tik išskirtiniais atvejais visas IP adresas bus siunčiamas į JAV esantį „Google“ serverį ir ten sutrumpintas. Šios svetainės operatoriaus vardu „Google“ naudos šią informaciją, kad įvertintų jūsų naudojimąsi svetaine, sudarytų ataskaitas apie svetainės veikimą ir svetainės operatoriui teiktų kitas paslaugas, susijusias su svetainės ir interneto naudojimu. IP adresas, „Google Analytics“ kontekste perduodamas iš jūsų naršyklės, nėra kombinuojamas su kitais „Google“ duomenimis.

Naršyklės įskiepis

Galite uždrausti slapukų saugojimą atitinkamu naršyklės programinės įrangos nustatymu; tačiau atminkite, kad dėl to gali atsirasti tikimybė, jog negalėsite visavertiškai naudotis visomis šios svetainės funkcijomis. Be to, galite neleisti, kad „Google“ rinktų per slapuką gautus ir su svetainės naudojimu susijusius duomenis (įskaitant IP adresą), taip pat, kad „Google“ tvarkytų šiuos duomenis; tai galite padaryti, atsisiuntę naršyklės įskiepį iš toliau pateikiamos nuorodos ir jį instaliavę: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Duomenų rinkimo atsisakymas

Galite neleisti, kad „Google Analytics“ rinktų jūsų duomenis, paspausdami toliau pateikiamą nuorodą. Bus nustatytas atsisakymo slapukas, kuris neleis, kad kitų apsilankymų šioje svetainėje metu būtų renkami jūsų duomenys: „Google Analytics“ išjungimas.

Daugiau informacijos, kaip tvarkyti naudotojo duomenis „Google Analytics“, rasite „Google“ privatumo politikoje: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt.

Duomenų tvarkymas pagal užsakymą

Su „Google“ sudarėme sutartį dėl duomenų tvarkymo pagal užsakymą ir visiškai įgyvendinome griežtus Vokietijos duomenų apsaugos institucijų reikalavimus, taikomus naudojant „Google Analytics“.

Demografiniai rodikliai įrankyje „Google Analytics“

Ši svetainė naudoja „Google Analytics“ demografinių rodiklių funkciją. Dėl to gali būti pateikiamos ataskaitos, kuriose yra teiginių apie svetainės lankytojų amžių, lytį ir interesus. Šie duomenys gaunami iš „Google“ skelbimų pagal pomėgius ir trečiųjų šalių lankytojų duomenų. Šie duomenys negali būti priskirti konkrečiam asmeniui. Galite bet kuriuo metu išjungti šią funkciją pakeisdami „Google“ paskyros skelbimų nustatymus arba apskritai atsisakyti, kad „Google Analytics“ rinktų duomenis, kaip nurodyta skyriuje „Duomenų rinkimo atsisakymas“.

6. Naujienlaiškis

Naujienlaiškio duomenys

Jei norite gauti svetainėje siūlomą naujienlaiškį, mums reikalingas jūsų el. pašto adresas, taip pat informacija, leidžianti mums patvirtinti, kad esate nurodyto el. pašto adreso savininkas ir sutinkate gauti naujienlaiškį. Kiti duomenys nebus renkami arba renkami tik savanoriškai. Šiuos duomenis naudojame tik prašomai informacijai persiųsti, trečiosioms šalims ji neperduodama.

Į naujienlaiškio registracijos formą įvestų duomenų tvarkymas priklauso tik nuo jūsų sutikimo (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas). Patvirtintą sutikimą duomenims, el. pašto adresui saugoti ir jį naudoti naujienlaiškiui siųsti galite atšaukti bet kuriuo metu, pavyzdžiui, naujienlaiškyje paspaudę nuorodą „atsisakyti prenumeratos“. Jau atliktų duomenų tvarkymo procedūrų teisėtumas lieka nepakeistas atšaukimo.

Duomenis, iš jūsų gautus naujienlaiškio prenumeratos tikslais, saugosime tol, kol atsisakysite naujienlaiškio prenumeratos, ir ištrinsime tada, kai naujienlaiškis bus atšauktas. Duomenys, kuriuose saugome kitais tikslais (pavyzdžiui, el. pašto adresai narių zonai), lieka nepakitę.

7. Įskiepiai ir įrankiai

„YouTube“

Mūsų svetainė naudoja įskiepius iš „Google“ valdomo „YouTube“ puslapio. Svetainės operatorius yra „YouTube, LLC“, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, JAV.

Kai apsilankysite vienoje iš svetainių, kurioje įgalinti „YouTube“ įskiepiai, prisijungsite prie „YouTube“ serverių. Taip „YouTube“ serveriui bus pateikta informacija apie tai, kuriose iš mūsų svetainių lankėtės.

Jei esate prisijungę prie „YouTube“ paskyros, „YouTube“ leis tiesiogiai susieti naršymo elgseną su asmeniniu profiliu. Galite neleisti šio veiksmo, atsijungdami nuo savo „YouTube“ paskyros.

„YouTube“ naudojimas yra naudingas patraukliai rodyti mūsų internetines reklamas. Tai yra teisėtas interesas pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 dalies 1 straipsnio f punktą.

Daugiau informacijos apie naudotojo duomenų tvarkymą rasite „YouTube“ privatumo politikoje šiuo adresu: https://policies.google.com/privacy?hl=lt&gl=lt.

„Google Web Fonts“

Siekiant vienodai atvaizduoti šriftus, šiame puslapyje naudojami vadinamieji interneto šriftai („Web Fonts“), kuriuos parengė „Google“. Iškvietus puslapį, naršyklė įkelia reikiamus interneto šriftus į savo podėlį, kad tekstai ir šriftai būtų tinkamai atvaizduojami.

Kad tai padarytų, naudojama naršyklė turi prisijungti prie „Google“ serverių. Taip „Google“ gauna informaciją, kad mūsų svetainė buvo iškviesta per jūsų IP adresą. „Google Web Fonts“ naudojimas yra naudingas patraukliai ir suvienodintai rodyti mūsų internetines reklamas. Tai yra teisėtas interesas pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 dalies 1 straipsnio f punktą.

Jei jūsų naršyklė nepalaiko interneto šriftų, jūsų kompiuteryje bus naudojamas numatytasis šriftas.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Google Web Fonts“ apsilankykite https://developers.google.com/fonts/faq ir „Google“ privatumo politikoje: https://policies.google.com/privacy?hl=lt&gl=lt.

„Google Maps“

Ši svetainė per API naudoja žemėlapių sudarymo paslaugą „Google Maps“. Paslaugą teikia „Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV.

Norint naudotis „Google Maps“ funkcijomis būtina išsaugoti IP adresą. Ši informacija paprastai yra perduodama JAV esančiam „Google“ serveriui ir ten saugoma. Šios svetainės teikėjas neturi jokios įtakos duomenų perdavimui.

„Google Maps“ naudojimas naudingas patraukliai rodyti mūsų internetines reklamas ir galimybei nesunkiai rasti svetainėje mūsų nurodytas vietas. Tai yra teisėtas interesas pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 dalies 1 straipsnio f punktą.

Daugiau informacijos apie naudotojo duomenų tvarkymą rasite „Google“ privatumo politikoje šiuo adresu: https://policies.google.com/privacy?hl=lt&gl=lt.